Estrenada a Barcelona el 18 de setembre 2022 A Música 4 Obres , Diagonal River, Tibidabo Lake, Montserrat Sea, Sblada Falls Sblada Falls. Libretto amb partitures 20€ A4 Sblada Falls. Libretto amb partitures 20€ A4 Thriller vuitcentiste i desenfadat Sblada Falls  Acte 1 Sblada Falls  Acte 1 Sblada Falls  Acte 1 Sblada Falls  Acte 3 Sblada Falls  Acte 3 Sblada Falls  Acte 3 Sblada Falls  Acte 4 The end Sblada Falls  Acte 2 DEHÓ Deessa del devesall  Aquarel.la JANEL SERVITJE BARÓ DE KROL  Aquarel.la JANEL SEVITJE MOSSÉN ANIOL  Aquarel.la JANEL SEVITJE VÍDUA BLADÉ  Aquarel.la JANEL SEVITJE MONSIÓ BLADÉ  Aquarel.la JANEL SEVITJE SIDEL  Pescador  Aquarel.la JANEL SERVITJE GERÓ BLADÉ  Aquarel.la JANEL SEVITJE FERROT Caçador  Aquarel.la JANEL SEVITJE SEGADORS Cor del poble Aquarel.la JANEL SERVITJE QR4 Trilogia + Sblada Falls QR4, Videos 4 obres complertes i subtitulades. 30€ QR4, Videos 4 obres complertes i subtitulades. 30€ I M P O R T A N T Si voleu representar qualsevol d’aquestes quatre Obres, ENGRESCAT!  Us facilitarem tota mena d’ajuda, decorats, atrezzo, música, programes... Grup amateur: CANTANT SENSE LA PLUJA
tibidabolaker