VELLUT  250€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical SKLAT SIDERAL 150€  Marc negra. Horitzontal/Vertical GROCK  190€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical EXPLOSIÓ ARMARIAL II 180€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical TEATRE  275€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical TAMBÉ GRIS 150€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical AZOR 200€ No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical SIMMETRICK 200€   No necessita marc, acabat lateral.  Horitzontal/Vertical EXPLOSIÓ ARMARIAL III 275€ Técnica mixta s/ tablero. Marc daurat i paspertú. Horitzontal/Vertical TERRODA I 225€ Técnica mista s/Tablero No necessita marc, acabat lateral. Horitzontal/Vertical TERRODA II 225€ Técnica mista s/Tablero No necessita marc, acabat lateral. Horitzontal/Vertical Actual a 2010
tibidabolaker