LES CORTS 175€ No necessita marc, acabat lateralment Coura verd  175€ No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Embolic  250€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Nevada 62  175€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Elipse  150€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Almeria 1649  250€  Emmarcat amb fusta de pi Puigmal  250€  No necessita marc, acabat lateralment Kreppat  275€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Calafell  250€ No necessita marc, acabat lateralment Cel Rogent  375€  Marc faig natural  Horitzontal/Vertical  Emmarcat amb faig natural. Calafell mini  90€ Acrilic s/Tela Marc pi CERΐMIQUES 120€ Marc faig natural. POTS DE VIDRE II  120€ Gerro i bastonets 140€  Marc faig natural POTS DE VIDRE I 175€  Marc de faig natural Flors 50€ Flors inacabades  50€ Prestatgeria  120€ Quadrat d'or  250€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical 2009 a 2000 Obra viva. Oxid!  400€  Marc faig natural  Horitzontal/Vertical
tibidabolaker