AZOR 200€ No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Terroda 550€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical 2018 a 2010 35 Aniversari. No necessita marc, acabat lateralment. Encàrrec de Xavier Aguilar 35 Aniversari detall lateral amb firma Explosió Armarial I  Encàrrec Anna i Vicens Sonia i Alex Also  No necessitan marc, acabats lateralment. Encàrrec Sonia i Alex Puig Family 2014  Encàrrec de familia Puig. 6 Quadres de 40x40x5 cm. Total conjunt 85x130x5 cm.  No necessiten marc, acabat lateral Encàrrec Adquirit Encàrrec Adquirit Encàrrec Adquirit Encàrrec Adquirit Felices 60'  Encàrrec  Alfredo No necessita marc, costats acabats. Horitzontal/Vertical Encàrrec Adquirit Patxada Foska  No necessita marc, acabat lateral.  Horitzontal/Vertical Adquirit Terroda  Terrakota   No necessita marc, acabat lateralment SIMMETRICK 200€   No necessita marc, acabat lateral.  Horitzontal/Vertical Adquirit EXPLOSIÓ ARMARIAL II 180€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical EXPLOSIÓ ARMARIAL III  180€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical VELLUT  250€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical GROCK  190€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical SKLAT SIDERAL 150€  Marc negra. Horitzontal/Vertical TEATRE  275€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical KUADRINT  150€   No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical ILLA KUBIK    No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical TAMBÉ GRIS 150€  No necessita marc, acabat lateralment.  Horitzontal/Vertical Adquirit Adquirit
tibidabolaker