Calafell  250€ No necessita marc, acabat lateralment Cel Rogent  400€  Marc faig natural  Horitzontal/Vertical  Emmarcat amb faig natural. Cuadrat d'or  250€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Eixample   Marc de faig natural Kreppat  275€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Cometa   Marc negra Nevada 62  175€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Telefonia   Marc faig natural  Horitzontal/Vertical Premarte   Marc faig natural (2 quadres) Elipse  150€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Puigmal  250€  No necessita marc, acabat lateralment Kraters  350€  No necessita marc, acabat lateralment. Horitzontal/Vertical Almeria 1649  250€  Emmarcat amb fusta de pi French horns No necessita marc, acabat lateralment.  Horitz/Vert. Adquirit Fusta vella  Marc pi Adquirit Diagonal L'illa   No necessita marc, acabat lateral Meteorit   No necessita marc, acabat lateral Adquirit Adquirit Cambrils 1949   No necessita marc, acabat lateral Adquirit Puzzler roig  No necessita marc, acabat lateral.  Horitzont/Vert. Adquirit Adquirit Adquirit Adquirit Adquirit
tibidabolaker